Jestliže chcete u vybraného klienta nastavit dlouhodobou slevu či příplatek, zadejte její výši v nastavení klienta. Sleva se počítá automaticky z koncové ceny jídla v jídelníčku. Klient či strávník při objednávání uvidí cenu, která je platná pro všechny klienty. Příslušná sleva pak bude ihned započtena při objednávce a do celkového vyúčtování.


Slevu zadávejte standartně. K příplatku přidejte mínusové znaménko. 

Formu můžete zvolit buď částkou nebo procentem. 

Použít ji můžete na všechna jídla, na všechna hlavní jídla anebo pouze na první hlavní jídlo. 

Sleva bude respektovat nastavenou cenu dopravy i obalů a bude jí dále započítavat. Další druh slevy, který můžete nastavit je jednotná (fixní) cena jídla, která se bude vztahovat k dané skupině klientů. Provozovatelé provozů ji využívají hlavně pro větší klienti, kde je jasně daná cena jídla na celou jejich nabídku. V tu chvíli bude systém počítat pro fakturaci pouze s touto cenou, bez cen dopravy i obalů.