Funkci samotnou najdete ve volbě vytvořit jídelníček . Po zveřejnění nabídky na celý týden stačí kliknout na symbol obálky a jídelníček se automaticky rozešle na emaily. 
U každého klienta máte možnost volby, jestli u něj budete rozesílat nabídku na všechny strávníky či nikoliv. Volba odesílat nabídku emailem rozesílá nabídku pouze na firemního správce daného klienta a pokud není zvolená, vypíná celou zásilku. Pokud se má nabídka rozesílat na všechny strávníky klienta, zaškrtněte další políčko odesílat nabídku všem strávníkům


Časové omezení opakovaného odeslání jídelníčku

I mistr tesař se občas utne. Administrátor klikne na rozeslat nabídku a pak třeba ještě jednou a o SPAM skóre 
a nevrlost strávníků je vystaráno. Nebylo tak zbytí a museli jsme přidat do automatické rozesílky pravidlo 15 minut. 
I když byste klikali po úspěšném rozeslání jako ďas pořád dokola, novou rozesílku pustíme až za dalších 15 minut, Vy jen uvidíte, jak se čas krátí po každém novém pokusu o odeslání. 
Je nám jasné, že už se vidíte na pláži díky přijatým objednávkám v systému, ale všechno má svůj čas… 
A hlavně poslat celotýdenní nabídku jednou do e-mailu všem stačí!