V profilu si můžete nadefinovat také svůj vlastní ceník dopravy. 
Jakmile si ho nastavíte a uložíte, klienti a strávníci uvidí ceny dopravy a pokud si neobjednají přes stanovený limit, bude jim částka za dopravu u každého dne doúčtována. 

Odnos s sebou se počítá automaticky zdarma. U zvolených klientů můžete nastavit i vlastní cenu dopravy, která může být zdarma či v nějaké dohodnuté smluvní výši.