Strávníky přidáte v nabídce Klienti. Vytvoříte účet sami nebo jim zašlete aktivační email a oni sami registraci dokončí. Pokud chcete do systému přidat celou skupinu zákazníků, můžete tak učinit hromadně přes import.  U každého klienta si můžete nastavit další parametry jako je cena jídel, případná sleva, zda-li se jim účtují obaly nebo může hromadně objednávat za více osob, jakou mají cenu dopravy či zda-li mohou jít do záporného konta (klienti na fakturu). Parametry, co vše se může nastavit, najdete zde.Když klientovi či strávníkovi zašlete úspěšně email, vyskočí Vám okno s informací, že email byl odeslán. Zároveň se řádek z šedé barvy zabarví žlutě. Jakmile klient či strávník pozvánku přijme a přistoupí do systému, tak se řádek podbarví zpět do šeda.