V Lunchdrive je možné vytvořit přístupy pro zaměstnance provozu či vytvořit přístup pro dodavatele jídel do firmy. 


MOŽNOSTI OPRÁVNĚNÍHlavní správce = nejvyšší úroveň oprávnění, totožná s administrátorem, který zaregistroval účet


Kuchař čtení = Kuchař může nahlédnout na jídelníček a zobrazit objednávky na den a týdenní přehledy


Kuchař editace = Kuchař může navíc nahrávat a upravovat jídelníček a také upravovat objednávky
Obsluha terminálu = slouží pro přihlášení pouze k terminálům a práci s nimi


Provozní = může vytvořit jídelníček, spravovat objednávky, vyúčtování, přidávat přístupy a upravovat profil (definovat trasy, štítky, výdejny, mapu rozvozu, šablonu jídelníčku a stálé nabídky, atd.)


Řidič = může editovat vydání či vrácení jídel v přehledu objednávek, také může upravit stav obalů, nemůže jakkoliv editovat objednávky 


Účetní = vidí vyúčtování, jeho podrobnosti, může je stahovat, může přidávat platby a spravovat sekci obaly


Přiřadit více oprávnění jedné osobě je možné - například přidělit oprávněné osobě roli kuchař čtení a řidič. 

Počet uživatelských rolí není omezen. 
POZVÁNÍ nového uživatele či PŘIDĚLENÍ HESLA


Uživatele s vybraným oprávněním k vašemu účtu můžete vytvořit i bez platného emailu - tzn. při vytvoření uživatele vymyslíte email a přidělíte mu heslo. 

Díky tomu se bude moci přihlašovat klasicky přes přihlášení na webu, avšak nebude mu fungovat logicky zaslání zapomenutého hesla na email. Používejte toto řešení v krajním případě, například jen pro nahlížení účtu v provozu. 
Pozvání emailem funguje identicky jako přidání firemních uživatelů či strávníků, stačí kliknout na obálku u nově přidaného uživatele: