Při vytváření jídelníčku klikněte do řádku a zvolte jídlo, které vám nabídne našeptávač z Vaší databáze. Tímto úkonem se propojí fotografie uložená v databázi jídel s týdenní i stálou nabídkou. Z volby hromadného vkládání jídel do jídelníčku není prozatím párování z fotografiemi možné.


Jídla, u kterých ještě není uložená fotka v databázi, budou mít v jídelníčku z vašeho pohledu prázdný obdélníček s Lunchdrive tématikou a klienti neuvidí fotografii žádnou. Pokud jídlu budete chtít přiřadit fotografii, postupujte podle návodu zde. Vaši klienti po nahrání fotek k nabídce pak uvidí objednávání následujícím způsobem: 

Aby Vaši klienti viděli fotografie jídel, musí mít v nastavení klienta zaškrtnutou volbu více jídel na uživatele nebo 1 jídlo na uživatele. Jedná se o nové formuláře objednávání, do kterého budeme všechny nové funkcionality postupně přidávat. Pro funkci hromadného objednávání tato funkce není a nebude dostupná.