V systému lehce přidáte ke každému jídlo v kategorii fotografii. Stačí kliknout na dané jídlo a přiřadit mu fotku, které si přejete. Neměla by být větší než 2 MB. Fotografie se uloží a poté ji budete moci použít vícekrát, např. k jinému podobnému jídlu.