Pokud chcete do systému přidat celou skupinu strávníků, můžete tak učinit hromadně přes import XLS. 

Import strávníků uděláte jednoduše v těchto krocích:

1) Klikněte v menu na sekci Klienti.

2) Vyberte si klienta, u kterého chcete importovat strávníky a vyberte možnost zobrazit strávníky kliknutím na ikonu osoby.

3) Dole si vyexportujte XLS soubor, do kterého budete následně vepisovat nové strávníky.
NETVOŘTE ŽÁDNOU SVOU VLASTNÍ TABULKU, použijte přímo tu tabulku, která se vyexportovala. 
V opačném případě se nenahrají údaje správně. 

 

4) Otevřete si stažený soubor. Zadejte povinné údaje: jméno strávníka, e-mailovou adresu, nevyplňujte ID! + zadejte heslo!
(Heslo si pak strávník sám změní v aktivačním e-mailu, pokud mu tento aktivační e-mail zašlete. Pokud mu heslo sdělíte, bude jej používat.)
Po vyplnění těchto povinných údajů ULOŽTE soubor.


 
5) Nyní zbývá už jen naimportovat dokument. 

Nikdy nenahrávejte jinou tabulku, než tu, kterou vyexportujete ze systému Lunchdrive !!! 

Klikněte jednoduše na Vybrat soubor, čímž vyberete potřebný soubor ze svého úložiště a následně klikněte na Import, čímž soubor nahrajete. 
Pozor, ať nahrajete potřebný soubor a ne nějaké privátní fotky J

 


6) Tadáááá a je hotovo. Nově importované strávníky vidíte ve spodní části seznamu strávníků.