Ve svém profilu máte možnost volby rozvozu či výdeje pro Vaše zákazníky. 


Můžete zvolit pouze rozvoz, pouze odnos s sebou nebo kombinaci obojího. 
Pokud zvolíte obě dvě varianty, klient/strávník si bude moci ve svém profilu na každý den zvolit, jestli si bude přát objednávku zavést či si ji sám poté vyzvedne.

Vy poté uvidíte v denním souhrnu piktogram domečku nebo auta a to odpovídá variantě, kterou si klient vybral.