1. Nejprve si ve své správě svého profilu vytvořte a pojmenujte libovolně trasy pro jednotlivé řidiče. Můžete vložit i poznámku. 


2. U každého klienta si můžete zvolit, do jaké trasy patří. 

TIP: K názvu jednotlivých firem doporučujeme přidávat číslovky, abyste si mohli firemní zákazníky po trase jednoduše seřadit. 

3. V přijatých objednávkách pak uvidíte souhrn všech objednávek s názvy příslušných tras. Ty si pak můžete i jedním klikem seskupit a vytisknout. 

Tisk je nastavený tak, aby se každému řidiči vytiskl jeho soupis objednávek.