1. Nejprve si ve své správě svého profilu vytvořte a pojmenujte libovolně trasy pro jednotlivé řidiče. Můžete vložit i poznámku. 


2. U každého klienta si můžete zvolit, do jaké trasy patří a přiřadit mu pořadové číslo v trase. V sestavách pro řidiče se pak budou klienti podle vašich preferencí řadit. 


TIP:


Pokud odbavujete desítky klientů, použijte trojmístné číslování 100, 110, 120 a nechte si mezi stávajícími klienty volné pozice, abyste mezi ně mohli zařadit ty nové. 


Pokud odbavujete stovky klientů, použijte čtyřmístné značení 1000, 1100, 1200, atd. :) 3. V přijatých objednávkách pak uvidíte souhrn všech objednávek s názvy příslušných tras. Ty si pak můžete v chytrém přehledu zobrazit a vytisknout v pdf dodací listy i daný souhrn pro řidiče. Tisk je nastavený tak, aby se každému řidiči vytiskl jeho soupis objednávek na jednu A4. :)