V základním nastavení klienta vidíte dvě podobné možnosti, které umožní vašemu klientovi/odběrateli, aby objednával více než jedno jídlo/oběd. Zvolit však můžete pouze jednu možnost a to z důvodu pohodlnějšího účtování příspěvku pro zaměstnavatele. 


Při hromadném objednávání oprávněná osoba zadá počet jídel, zvolí si případné počty jednorázových obalů a odešle objednávku. Systém pak do měsíčního vyúčtování zahrne: Cenu jídla plus cenu obalů. Pokud firma využívá i stravenky a v nastavení má zadanou výši příspěvku zaměstnavatele, tak v koncovém vyúčtování vytvoří rozklad ceny, kde bude vidět, kolik doplácí firma a kolik zaměstnanci. Tato funkce je neocenitelná pro mzdové účetní. 


Pokud klientovi nastavíte možnost více obědů na uživatele, toto rozúčtování podle počtu osob nebude fungovat podle správného výépočtu. Systém totiž nerozpozná, ke kterému jídlu se příspěvek zaměstnavatele vztahuje.