Pomocí API je možné automatizovat import zaměstnanců do stravovacího systému Lunchdrive přímo z OK Base. 


Při napojení si klient jednorázově parametrizuje rozřazení zaměstnanců podle vnitřních pravidel a OK Base každou hodinu veškeré změny do Lunchdrive promítne automaticky. Není tedy třeba v Lunchdrive databázi zaměstnanců při každém nástupu, ukončení a změně nastavovat. 


Po skončení měsíce taktéž OK Base volání natáhne veškerá data z Lunchdrive o stravném a porovná jej s docházkou pro tvorbu mezd.