Aplikaci Lunchdrive.cz lze použít pro provozy s vlastním výdejem obědů dodáním výdejového a objednávacího terminálu přímo do provozu. Identifikaci strávníků lze realizovat několika způsoby od tisku průkazek s čárovým kódem přes vlastní čipy až po napojení na identifikační čipy docházkových systémů.Výdejní terminál Lunchdrive.cz

Výdejní terminál umístíte u výdejního místa provozu a identifikujete uživatele a jeho objednávku na daný den. Strávník k terminálu přiloží svůj čip (čárový kód, Lunchdrive čip nebo svůj docházkový čip) a na displeji se zobrazí jeho objednávka na daný den.


Požadavky na výdejní terminál:

  • připojení k internetu (stačí pouze dočasné pro načtení objednávek na daný den)
  • čtecí zařízení čipů: čtečka čárových kódů, čtečka RFID čipů
  • PC s libovolným operačním systémem a webovým prohlížečem

Objednávkový terminál Lunchdrive.cz

Objednávkový terminál umožňuje strávníkům objednávat obědy na následující dny na terminálu jako doplněk objednávání přes aplikaci Lunchdrive.cz na svém PC. Strávník přiloží svůj čip (čárový kód, Lunchdrive čip nebo svůj docházkový čip) a provede objednávku obědů na další dny.


Požadavky na objednávkový terminál:

  • připojení k internetu
  • čtecí zařízení čipů: čtečka čárových kódů, čtečka RFID čipů
  • PC s libovolným operačním systémem a webovým prohlížečem

Typy identifikace strávníků


Čárový kód
Nejlevnější řešení integrované v aplikaci Lunchdrive.cz. Identifikační karty strávníků lze tisknout přímo z aplikace jak dodavatelem obědů, tak správcem firemního účtu odběratele. K výdejnímu a objednávkovému terminálu stačí připojit čtečku čárových kódů.


RFID, NFC čip
Ideální pro firmy, které již mají zaměstanecké čipy, obvykle pro docházkový systém. Strávníkovi v aplikaci Lunchdrive.cz je přiřazen jeho čip a může tak být použit i pro účely stravování. Čipy mohou být také dodány pouze pro potřeby stravování a identifikace v aplikaci Lunchdrive.cz. Přiřazení strávníka a jeho čipu provádí správce firemního účtu nebo dodavatel přímo v aplikaci Lunchdrive.cz. 

Příklady používání Lunchdrive.czVýdejní + Objednávkový terminál

Komplexní řešení pro objednávání a výdej přes terminály i na více místech. Lze použít identifikaci čipem i čárovým kódem. Uživatelé neztrácí možnost objednání přes aplikaci Lunchdrive.cz, t.j. z kanceláře nebo domova. Řešení vhodné pro firmy, kde uživatelé nepracují s PC a vyžadují objednávání obědů přes terminál.


Bezterminálové řešení

Řešení bez terminálů je ideální pro rozvozy obědů a menší výdejny, kde identifikace strávníka není bezpodmínečně nutná. Objednávky obědů probíhají v aplikaci Lunchdrive.cz.


Výdejní terminál + čárový kód

Ekonomické řešení pro menší výdejny. Objednávky obědů probíhají přes webovou aplikaci Lunchdrive.cz. Tisk kartiček strávníků probíhá ve vlastní režii, stejně tak i provoz výdejního terminálu může být v režii provozovatele. Ideální řešení pro kancelářské firmy, kde objednávání může probíhat přes webový prohlížeč na PC uživatelů.


Výdejní terminál + čip

Napojení identifikace uživatelů na existujicí čipy např. docházkového systému. Správce firmy nebo dodavatel obědů přiřadí strávníkovi jeho docházkový čip a tím se pak při výdeji identifikuje. Ideální řešení pro kancelářské firmy, kde objednávání může probíhat přes webový prohlížeč na PC uživatelů a firma již má vlastní idenfitikační čipy.