Obsluhující na výdeji nemusí vůbec přijít do přímého kontaktu se strávníky. Strávník načte svou kartu na čtečce u výdeje a obsluha uvidí jméno a číslo objednaného pokrmu. Systém automaticky na základě tohoto kroku učiní i výdej jídla, tudíž obsluze odpadne jakákoliv manipulace s technikou. Pokud by se strávník snažil opakovaně přijít na oběd, systém by upozornil obsluhu, že již bylo jídlo pro tuto osobu/kartu vydáno.