Lunchdrive zobrazuje strávníkům konečnou cenu s nastaveným DPH v jídelníčku.


Výpočet základu daně a příslušného DPH pracuje s touto posloupností: 

Výchozí je vždy koncová cena v jídelníčku a výchozí DPH daného jídla. 

Příklad koncová cena jídla je 110 Kč z něj se počítá 10% DPH. Cena jídla bez DPH je tedy 100 Kč a výše 10% DPH je 10 Kč. 


Sleva či příplatek v režimu stejného DPH


Pokud má klient nastavenu slevu či příplatek, např. 5 Kč připočte se ke koncové ceně a z ní se pak dopočítá DPH 10%. Tzn. 110 Kč + 5 Kč = 115 Kč je koncová cena včetně 10% DPH viditelná pro klienta a jeho strávníky. 

Ve vyúčtování pak klient uvidí koncovou cenu 115 Kč, 10% DPH ve výši 10,45 Kč a cenu bez daně 104,55 Kč.


Jiná výše DPH u klienta


Stejným způsobem probíhá výpočet, pokud nastavíte klientovi jinou výši DPH než je v hlavním nastavení. 


Výchozí je koncová cena v jídelníčku, např. 110 Kč a k ní je příslušná výše 10%. Novému klientovi ovšem chcete nastavit 15% DPH. Výpočet se podívá na koncovou cenu 110 Kč vč. 10% DPH, vypočítá základ daně a k němu dopočte vámi zadanou výši 15% DPH. Tu ukazuje v aplikaci i jako konečnou cenu klientovi a jeho strávníkům.

Ve vyúčtování pak klient vidí i příslušný rozklad koncová cena 110 Kč, 15% DPH ve výši 14,35 Kč a cenu bez daně 95,65 Kč. Sleva či příplatek v režimu jiného DPH u klienta


Pokud klientovi nastavíte jiné DPH, např. 15% a zvýšíte mu cenu o 10 Kč, výpočet bude ve stejném příkladu následující. 

110 Kč základní koncová cena + 10 Kč = 120 Kč -> zobrazovaná koncová cena klientovi a jeho strávníkům.

Ve vyúčtování se DPH rozloží následovně: 120 Kč koncová cena s DPH, 15% 15,65 Kč a cena bez DPH bude tedy 104,35 Kč.