Lunchdrive má otevřené REST API a dokáže synchronizovat veškerá data s docházkovými systémy. Mzdová či mzdový účetní tak bude mít v docházce relevantní data, nahrává zaměstnance do systému docházky a nemusí jej nahrávat duplicitně do Lunchdrive. Dále mu odpadá ruční práce při tvorbě mezd s ověřováním nároku na dotaci v závislosti na docházce zaměstnance. Zaměstnanci se pak díky tomuto propojení do jeho profilu propíše skutečný nárok na dotaci podle jeho docházky. 


Kompletní dokumentace k Lunchdrive je přístupná na Swaggerhubu:


https://app.swaggerhub.com/apis-docs/trueapps/lunchdrive/1.0.0#/client/get_order_userStats


V případě integrace dodáme výčet metod pro jednotlivé endpointy jako je synchronizace uživatelů, dat o objednávkách a dalších potřebných dat. Pro více informací ohledně propojení s Vaším systémem nás kontaktujte na mailu: podpora@lunchdrive.cz