V nabídce vyúčtování kliknete na symbol $ (dolárku) a systém vygeneruje dané vyúčtování za klienta a všechny jeho strávníky. V excelu pak uvidíte všechny detaily podle osob, dní i částečných úhrad zaměstnanců. Pokud klient hradil nějakou zálohu, systém ji v daném měsíci do vyúčtování sám započítá. Pokud chcete exportovat všechny objednávky do excelu, vyberte si v hlavním menu položku Objednávky.