V nabídce vyúčtování kliknete na symbol $ (dolárku) a systém vygeneruje dané vyúčtování za klienta a všechny jeho strávníky. Data pak můžete stahovat pro vybrané klienty v pdf, xls či xml souboru. V případě propojení ze Simbila, můžete rovnou faktury vytvořit a odeslat na své dodavatele. Pokud budete chtít dávkově vytvořit rovnou i platby a narovnat za vybrané období klientům konta na nulu, vytvoříte to pomocí výběru klientu a volby vyúčtování. Krátká videoukázka zde: