Vaše zaměstnance přidáte dvěma různými způsoby v nabídce Zaměstnanci. 


Nejjednodušší způsob je pozvat emailem. Uživatel klikne na jednorázový odkaz v mailu, nastaví si SVÉ heslo a může ihned objednat obědy. Pokud si uživatel heslo nenastaví, budete ho muset znovu do systému znovu pozvat.
Druhou variantou je přidání uživatele ručně. 

Pokud zvolíte roli správce, bude mít oprávněná osoba možnost provádět hromadné objednávky a přidávat další zaměstnance. Běžný uživatel si může jen objednávat jídla. 


Tip: Pokud máte zaměstnance, kteří nemají emaily, můžete vyplnit jakýkoliv email a nastavit heslo. Tito zaměstnanci si pak musí pouze pamatovat tyto údaje, aby si v systému mohli jídla objednávat. 
Když má strávník/zaměstnanec zaslaný úspěšně email, vyskočí Vám okno s informací, že email byl odeslán. Zároveň se řádek s jeho emailem z šedé barvy podbarví žlutě. Jakmile strávník pozvánku přijme a přistoupí do systému, tak se řádek podbarví zpět do šeda.